fbpx
Search
Search
Close this search box.

Global mushroom news and trainings worldwide

Who we are and what we do

Global mushroom news and trainings

Seminarium na temat automatyzacji zbioru grzybów w Irlandii

PARTNERZY UMDIS

This post is also available in: Angielski Rosyjski Polski

Roboty wkrótce zaczną zbierać grzyby, ale człowieka nie zastąpią w najbliższym czasie całkowicie – to główny wniosek, jaki można wyciągnąć z prezentacji i dyskusji seminarium Mushroom Automation Seminar, które odbyło się 11 czerwca 2024 r. w Dublinie, zorganizowanego przez Teagasc. Specjalne podziękowania dla Donala Gernona, wyspecjalizowanego doradcy ds. grzybów w Teagasc za organizację.

W seminarium wzięło udział około 80 osób, głównie pieczarkarzy z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Prelegentami i uczestnikami dyskusji panelowych były firmy i projekty zajmujące się w tej czy innej formie automatyzacją procesu zbioru pieczarek. Firmy przedstawiły swoje osiągnięcia i podzieliły się obecną sytuacją.

Główne pytania stojące dziś przed branżą pieczarkarską to:

  • Czy ogromne koszty zakupu robotów się zwrócą i czy w krótkim okresie korzystanie z robotów będzie bardziej opłacalne niż wykorzystywanie pracy ludzkiej?
  • Czy warto od razu inwestować w roboty, ryzykując, że na własną rękę doświadczymy „początkujących problemów” technologii, czy też lepiej poczekać i wdrożyć roboty, gdy udowodnią swoją skuteczność w innych pieczarkarniach?
  • Czy należy próbować dostosować robota do projektu istniejących pieczarkarnie, czy też bardziej obiecujące jest budowanie pieczarkarnie specjalnie zaprojektowanych dla robotów?
  • Czy od razu zainwestować w kompleksowe rozwiązania automatyzujące cały proces, łącznie z pakowaniem, czy rozbić go na części takie jak automatyzacja procesu decyzyjnego, który grzyb wybrać, faktyczne pobranie wybranych grzybów z półki, odcięcie, sortowanie, pakowanie i logistyka?

Prawie wszyscy uczestnicy w swoich prezentacjach wspominali o pracy z AI, wyrażając pewność, że przy pomocy sztucznej inteligencji można zrozumieć zasady podejmowania decyzji i pracę najlepszych zbieraczy oraz „przenieść” tę wiedzę do robotów. W ten sposób można znacznie zwiększyć wydajność uprawy pieczarek.

Co więcej, pozyskując ogromną ilość danych podczas procesu zbioru pieczarek przy użyciu narzędzi automatyzacji, można lepiej zrozumieć możliwości

Dermot Callaghan, the Head of the Horticulture Development Department at the Teagasc Research Center in Ireland.
Dermot Callaghan, kierownik Działu Rozwoju Ogrodnictwa w Centrum Badawczym Teagasc w Irlandii.

Seminarium rozpoczęło się przemówieniem otwierającym wygłoszonym przez Dermota Callaghana, kierownika Działu Rozwoju Ogrodnictwa w Centrum Badawczym Teagasc w Irlandii. Callaghan’s dokonał kompleksowego przeglądu ewolucji branży pieczarkarskiej w Irlandii i kluczowej roli automatyzacji w jej przyszłości.

Kontekst historyczny i ewolucja przemysłu

Callaghan rozpoczął od refleksji nad ewolucją uprawy grzybów w Irlandii. Podkreślił znaczącą transformację, która nastąpiła od połowy lat 90. XX wieku do dnia dzisiejszego. Pod koniec lat 90. dokonano znacznych inwestycji w produkcję w fazie 3, co doprowadziło do konsolidacji branży. Od początkowej konfiguracji obejmującej 800 hodowców korzystających z systemu worków, branża skonsolidowała się obecnie do około 30 hodowców działających w 34–35 lokalizacjach w całej Irlandii. Pomimo tej konsolidacji wolumen irlandzkich grzybów utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 66 000 ton rocznie, głównie na rynek brytyjski.

Callaghan określił ten postęp jako przechodzenie przez różne „wersje” uprawy pieczarek: począwszy od działalności na mniejszą skalę (wersja pierwsza), przejście przez znaczącą modernizację wraz z wdrożeniem kompostowania w fazie 3 (wersja druga), a obecnie wejście w obecną fazę automatyzacji i integracja technologiczna (wersja trzecia).

Wyzwanie związane z kosztami pracy

Jednym z głównych tematów przemówienia Callaghana był wpływ dostępności siły roboczej i kosztów na przemysł pieczarkowy. Podkreślił, że koszty pracy zawsze determinowały tempo rozwoju branży. Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku dynamicznie rozwijająca się gospodarka Irlandii utrudniała przyciągnięcie pracowników do branży grzybowó uprawnych, co doprowadziło do wprowadzenia pierwszego programu zezwoleń w celu ustabilizowania siły roboczej. W ostatnich latach koszty pracy dramatycznie wzrosły. Callaghan przytoczył, że praca stanowi obecnie 46,3% kosztów produkcji, przy czym w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost. Ten wzrost kosztów pracy podkreśla konieczność automatyzacji w celu zwiększenia produktywności i zmniejszenia zależności od pracy fizycznej.

Przyszłość uprawy pieczarek

Callaghan podkreślił, że przyszłość uprawy pieczarek w Irlandii zależy od automatyzacji. Podkreślił zaangażowanie Teagasc we wspieranie branży poprzez badania i rozwój zaawansowanych technologii. Callaghan podkreślił, że automatyzacja nie polega tylko na zastąpieniu pracy ludzkiej, ale także na poprawie wydajności, spójności i jakości produkcji grzybów. Integrując automatyzację z różnymi aspektami rolnictwa, branża może pokonać wyzwania związane z pracą, obniżyć koszty i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na grzyby zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

Jedno z najbardziej kompleksowych i obiecujących osiągnięć w dziedzinie automatyzacji pieczarkarni przedstawił Wim Van Vugt z Christiaens. Van Vugt szczegółowo omówił innowacyjne rozwiązania firmy mające na celu optymalizację różnych aspektów uprawy i zbioru grzybów.

Wim Van Vugt, Christiaens Group

Kluczowe obszary rozwoju

Oddzielenie procesów uprawy i zbioru: Van Vugt podkreślił znaczenie oddzielenia pomieszczeń do uprawy i zbioru ze względów logistycznych i higienicznych. Takie podejście optymalizuje przepływ pracy bez zwiększania całkowitej powierzchni pieczarkarni.

Rozwiązania logistyczne: Efektywna logistyka ma kluczowe znaczenie w dostarczaniu skrzynek i punnet do pomieszczenia uprawowego oraz w transporcie zebranych grzybów. Christiaens opracował systemy usprawniające te procesy, zwiększając ogólną wydajność.

System Blue Belt: System ten, opracowany po raz pierwszy w 2002 roku, umożliwia zbieraczom używanie obu rąk do zbierania grzybów. Pomimo pewnych wad pozostaje znaczącym krokiem w automatyzacji.

System szuflad: Ten innowacyjny system centralizuje proces zbioru, przesuwając grzyby do zbieracze, a nie odwrotnie. Wykorzystuje przenośniki do transportu pustych skrzyń i punnetów do zbieracze, a wypełnionych na zewnątrz pomieszczenia.

Tarcza do zbioru: Tarcza do zbioru wprowadzona przez Christiaens optymalizuje proces zbioru, oddzielając rzeczywisty zbiór od zadania umieszczania grzybów w skrzynkach. Dzięki temu jedna osoba może zastąpić dwóch, co znacznie zwiększa wydajność i zmniejsza zapotrzebowanie na siłę roboczą. System ten jest szczególnie skuteczny na pieczarkarniach posiadających oddzielne pomieszczenia do uprawy i zbioru i stanowi najlepszą alternatywę dla systemu Blue Belt.

Robotyczne zbiory: ostatecznym celem jest zastąpienie ludzkiej pracy robotami. W lipcu Christiaens zainstaluje w Holandii pierwszego komercyjnego robota do zbioru grzybów. Roboty używają palców zamiast ssania, aby zminimalizować uszkodzenia grzybów i są wyposażone w sztuczną inteligencję i systemy wizyjne, aby dokładnie identyfikować i zbierać grzyby.

System szuflad firmy Christiaens w połączeniu z tarczą selekcyjną zapewnia bardziej zoptymalizowany proces zbioru, umożliwiając zbiów oburęczny i precyzyjne pakowanie. Wim Van Vugt podkreślił zalety tych systemów, takie jak poprawiona ergonomia, zmniejszone zapotrzebowanie na siłę roboczą i zwiększona wydajność.

Zrobotyzowane rozwiązanie do zbioru firmy Christiaens stanowi znaczący postęp. Wstępne eksperymenty wykazały, że metody przyssawek uszkadzają grzyby, co doprowadziło do opracowania robotów z palcami. Roboty te, wyposażone w sztuczną inteligencję i systemy wizyjne, potrafią dokładnie identyfikować i zbierać grzyby, jeszcze bardziej obniżając koszty pracy i poprawiając wydajność. Pierwsza komercyjna instalacja będzie zawierała robota z wieloma ramionami, który poradzi sobie z delikatnym zadaniem zbioru bez uszkadzania grzybów.

Van Vugt podkreślił znaczące zalety rozwiązań automatyzacyjnych Christiaens. System szuflad w połączeniu z dyskiem selekcyjnym zmniejsza nakład pracy o jedną trzecią w porównaniu z systemem Blue Belt. Wdrożenie robotów jeszcze bardziej obniży koszty pracy i poprawi efektywność. Christiaens koncentruje się również na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych do optymalizacji plonów, analizując dane z najskuteczniejszych upraw i odtwarzając pomyślne warunki uprawy.

Sean O’Connor, dyrektor 4AG Robotics z Kanady, pokrótce omówił rozwój swojej firmy w zakresie zautomatyzowanych rozwiązań do zbioru grzybów. Podkreślił znaczenie praktycznych i skutecznych rozwiązań oraz przejścia od systemów opartych na regułach do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O’Connor podzielił się spostrzeżeniami na temat sukcesu operacyjnego i stabilności finansowej swoich robotów, prezentując ich możliwości w zakresie zbierania grzybów przy minimalnej interwencji człowieka.

Alan Doake, dyrektor Axis Harvesting z Wielkiej Brytanii, przedstawił krótki przegląd postępu technologicznego w systemach zbiorów swojej firmy. Doake podkreślił ewolucję od systemu zbioru pierwszej generacji do obecnych innowacji, w tym systemu przenośników do wydajnego przenoszenia i przetwarzania grzybów. Podkreślił zwiększoną prędkość zbioru i elastyczność stosowanych rozwiązań.

Jack Lemmen, dyrektor GTL z Holandii, omówił integrację automatyzacji w zarządzaniu pieczarkarnią. Podkreślił oddzielenie obszarów uprawy i pakowania, konfiguracje półek oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu usprawnienia procesu kompletacji. Lemmen zbadał także różne rozwiązania w zakresie pakowania i przyszły potencjał odłączanych robotów w zakresie zwiększonej elastyczności i wydajności.

Jan-Emiel Tuck, dyrektor TLT Automation z Belgii, nakreślił czteroetapowe podejście swojej firmy do automatyzacji uprawy pieczarek. Położył nacisk na uproszczenie zadań zbieracza, sprawne wyprowadzanie grzybów z hali, wykorzystanie automatyzacji w zewnętrznych obszarach przetwarzania oraz wdrożenie systemów danych do śledzenia wydajności. Tuck podkreślił korzyści płynące z innowacyjnego projektu pieczarkarnie i zautomatyzowanych systemów w zakresie zmniejszania kosztów pracy i poprawy wydajności.

Mushroom growing and harvesting courses
from UMDIS Agency
choose yours
Nasze media społecznościowe
Nasi reklamodawcy
Publikacje

Teraz potrzebuję 450 ton tygodniowo – i zamawiam kompost tylko z CNC – holenderski producent pieczarek mówi o rynku

Pieczarkarnia, która co tydzień kupuje 450 ton kompostu od CNC, znajduje się w Holandii - produkuje tylko białe pieczarki.

Ceny grzybów na Węgrzech w lipcu

Agencja UMDIS odwiedziła Węgry – i monitorowała ceny grzybów w tym kraju. Na Węgrzech działa dwóch dużych producentów grzybów – Bio Fungi i Korona – oraz wielu mniejszych. Jakość grzybów, które agencja UMDIS widziała na Węgrzech, nie była najlepsza (oczywiście

Agro-Projects – ekspert w projektach dla grybów uprawnych

Agro-Projects jest organizacją prowadząca inwestycje w branży grzybowej na całym Świecie. Inżynierowie firmy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie technologicznym oraz budowlanym, zdobyte podczas realizacji różnorodnych inwestycji.

Jak wybrać idealny wózek do zbioru pieczarek? Kluczowe porady i wskazówki

Czy prowadząc pieczarkarnię zastanawiałeś się jak zwiększyć wydajność zbioru i poprawić komfort pracowników?

Jak zmusić supermarkety do obniżenia swojej marży? Relacja z Forum Sylvan w Polsce

"Chcemy być pierwszymi, do których zadzwonicie, jeżeli potrzebujecie pomocy" – mówi Michał Babilas, przedstawiciel Sylvan, wytwórni grzybni w Polsce.

Scully Grower Supplies oferuje regały aluminiowe, wagi do zbioru, akcesoria do uprawy, centrale wentylacyjne, biologiczną kontrolę i szeroką gamę chemikaliów – z dostawą na cały świat.

Firma oferuje kilka znanych i odnoszących sukcesy marek, w tym Nicolon, Belimo, Supertouch, Hydrowear, Shield, Dunlop i Tricoflex. Scully jest również przedstawicielem handlowym znanego środka dezynfekującego Omnicide M oraz biologicznego środka Nemetodes "Nemycel" niemieckiej firmy e-nema.
Wyszukiwanie publikacji
on farm course

Mushroom

Harvesting

Improve harvesting organization on your farm